Tuotteiden, palveluiden
ja brändien muotoilua
digitaaliselle aikakaudelle.

Palaa alkuun
Kyyti Likel -sovellus

Kyyti Likel - sovelluksen avulla uusia matkustajia

Porin joukkoliikenteen reittiverkosto on kattava ja liikennevälineet kulkevat hyvin aikataulussaan. Haasteena oli, että ihmiset eivät tunteneet reittejä ja aikatauluja ja erilaisten lipputuotteiden ostaminen oli hankalaa. 

Lähdimme ratkaisemaan näitä haasteita yhdessä Porin Linjojen, Porin kaupungin joukkoliikenteen sekä tietohallinnon kanssa. 

Porilaisen joukkoliikenteen nykytilannetta kartoitettiin kaksiosaisessa workshopissa yhdessä asiakkaiden kanssa. Ensimmäisessä workshopissa määrittelimme asiakkaamme palvelun vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

Toisessa workshopissa aloimme yhdessä asiakkaiden kanssa ratkaista selvinneitä haasteita; näitä olivat muun muassa lipun ostamisen hankaluus ja aikataulujen käytettävyys.

Vastaus haasteisiin oli Kyyti likel -mobiilisovellus. Toimme Suomessa ensimmäisenä samaan sovellukseen lipputuotteen ostamisen, bussien sijainnit sekä aikataulut.

Halusimme, että Kyyti Likel näkyy siellä missä porilaiset liikkuvat, kuten kauppakeskuksissa, jäähallissa, busseissa ja pysäkeillä.

Sovellus lanseerattiin laajasti vuoden 2017 aikana. Uusia käyttäjiä tulee koko ajan lisää ja ostettujen matkojen määrä kasvaa tasaisesti. 

Palaa alkuun
Muotitavaratalo Ratsula

Teknologian kehitys ei korvaa ihmistä palvelualalla

Muotitavaratalo Ratsula on Suomen toiseksi suurin yksityisessä omistuksessa oleva vaatekauppa. Yritys on perustettu 1924 ja toimii neljännessä sukupolvessa.

Ratsula mietti omaa tulevaisuuden strategiaansa digitaalisissa kanavissa. Asiakaskyselyn 1200 vastaajan sekä henkilökunnan tilaisuuksien jälkeen päädyttiin johtopäätökseen: Ratsulan erinomainen palvelu, asiantunteva henkilökunta ja laadukkaat tuotteet ovat avainasioita digitaalisessa palvelukonseptissa.

Ratsulan nykytilanteeseen syvennyttiin kaksiosaisen workshopin avulla. Ensimmäisessä vaiheessa määrittelimme yhdessä Ratsulan johtoryhmän ja henkilökunnan kanssa yrityksen vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet.

Toisessa workshopissa ratkaisimme, miten Ratsulan selvinneitä vahvuuksia – erinomaista palvelua, asiantuntevaa henkilökuntaa ja laadukkaita tuotteita – voisi hyödyntää paremmin.

Ratkaisu haasteisiin oli Minun Ratsula -palvelu, joka lanseerattiin maaliskuussa 2017. Ratsulan asiakkaat voivat palvelun avulla tarkastella omaa ostohistoriaansa ja seurata bonustietoja sekä varata aikoja pukeutumisneuvontaan.

Ratsulan ammattitaitoiset pukeutumisneuvojat ja erilaiset palvelut on varattavissa Minun Ratsula -palvelusta milloin tahansa: henkilökunta pystyy palvelun kautta luomaan entistä tiiviimpiä asiakassuhteita sekä viestiä helpommin ja nopeammin asiakkailleen.

Samalla uudistimme myös Ratsulan brändi-ilmeen. Uusi ilme rakentuu vahvasti palvelukonseptin pohjalle. Ilmeen haluttiin viestivän asioita, joita asiakkaat Ratsulassa arvostavat. Erinomainen palvelu, laadukkaat tuotteet sekä Ratsulan pitkät perinteet.

Moduulaarinen ilmoituspohja helpottaa ilmoitusvalmistusta ja varmistaa yhtenäisen brändi-ilmeen myös perinteisissä medioissa. Näin laajamittaista uudistusta Ratsulan ilmeeseen ei ole tehty vuosikymmeniin.

Suomen toiseksi vanhin yksityisessä omistuksessa oleva vaatekauppa päivittyi digitaaliselle aikakaudelle. Uusi palvelukonseptin ansiosta Ratsula pystyy hyödyntämään paremmin omia vahvuuksiaan ja luomaan uusia liiketoimintamalleja.

Palaa alkuun
Borg Kitchen & Bar

Matalat muurit Borgin ympärille

Borg Kitchen & Barin linnamainen rakennus valmistui keväällä 2017 kaikkien tunteman Grilli Paavolan paikalle aivan keskelle Poria. Rakennusvaiheessa ihmisten odotusarvo oli korkealla, suurena haasteena pidettiin kuitenkin sitä, että ravintola puhuttelee liian suppeaa kohderyhmää.

Halusimme, että mahdollisimman moni voisi tutustua ravintolan tarjontaan pienempinä annoksina sekä terassilla että baarissa, jolloin asiakkaan on helpompi tehdä valinta lounas- tai illallispaikasta. 

Uuden ravintolan vahvuuksia, mahdollisuuksia ja heikkouksia kartoitettiin yhteisellä workshopilla asiakkaan kanssa.

Selvisi, että iso osa Borgin asiakaskokemuksesta muodostuu rakennuksen linjakkaasta arkkitehtuurista, keskeisestä sijainnista vilkaan kävelykadun varrella sekä viihtyisästä ilmapiiristä.
 

Borgille tunnusomasia piirteitä ovat rakennuksen linnamainen arkkitehtuuri ja monipuolinen tiilen käyttö. Näistä asioista Borg tunnetaan ja niitä halusimme ilmentää brändin muotoilussa.

Linna Porin keskustassa. Rakensimme uudelle porilasravintolalle brändin, joka pohjautuu erityisesti rakennuksen sijaintiin ja arkkitehtuuriin.

Palaa alkuun
Ullan Pakari

Ei kahta samanlaista

Ullan Pakarin historia juontaa juurensa jo vuoteen 1911 ja Honkajoelle. Tällä hetkellä yritys työllistää yli 40 leipuria kahdessa leipomossa, Porissa ja Hyvinkäällä.

Ullan Pakari on aina kunnioittanut perinteitään toiminnassaan, ja vielä tänä päivänäkin leivät leivotaan käsin samoja reseptejä noudattaen ilman lisäaineita. Haasteena oli, että kuluttajat eivät kuitenkaan olleet tietoisia yhtiön lisäaineettomista, käsin leivotuista leivistä.

Pureuduimme Ullan Pakarin tilanteeseen workshopin avulla. Yhdessä yrityksen henkilökunnan kanssa määrittelimme Ullan Pakarin tuotteiden vahvuudet.

Selvisi, että kuluttajat arvostavat nykyään entistä enemmän luonnollisista raaka-aineista tehtyjä kotimaisia tuotteita. Käsin leivotut leivät eivät ole koskaan ulkomuodoltaan täysin samanlaisia, vaan niissä näkyy aina leipurin kädenjälki. Koneellisesti valmistettu leipä vaatii lisäaineita, tuotteet ovat massatuotteita, joten ne ovat aina täysin samannäköisiä.

Se, että tuotteet ovat keskenään ulkonäöltään ja muodoltaan erilaisia, ei ole huono asia. Tästä kuluttaja tunnistaa käsin valmistetun tuotteen, jossa ei ole lisäaineita. Erilaisuus on takuu tuotteen lisäaineettomuudesta.

Ei kahta samanlaista. Käsin leivottu tarkoittaa lisäaineettomuutta, ja tämä teema näkyy yhtiön markkinoinnissa ja viestinnässä.

Palaa alkuun
Enersense

Koko iso kuva, optimoituna.

Enersense on vaativiin teollisuuden projekteihin erikoistunut rekrytoinnin ja resurssienhallinnan asiantuntija, joka hallitsee erityisesti teollisuuden rakennustyömaat ja tuotantolaitosten huoltoprojektit.

Uusi verkkopalvelu on optimoitu tuomaan esille Enersensen palvelukokonaisuutta.

Enersensen nykytilannetta kartoitettiin kaksiosaisessa workshopissa yhdessä asiakkaiden kanssa. Workshopin aikana huomasimme, että heillä ei ole yhtenäistä tapaa kertoa Enersensen toiminnasta tai vahvuuksista.

Enersensen palvelun ydin on projekteissa vaadittavan osaamisen ja tiedon optimoinnissa sekä E-Sense –ohjelmistoalustassa, jolla hallitaan yritys- ja työntekijätietoja sekä kulunvalvontaa ja viranomaisraportointia.

Brändilupaus "We optimise" viestii toiminnasta oleellisen. Enersense optimoi projektin osaamisen ja tiedon sekä tarjoaa oikeat osaajat ja ratkaisut kaikkiin projektin vaiheisiin. 

Brändilupaus muodostuu pysyvästä ydinlupauksesta ja vaihtuvasta teemaosasta. Teemaosa on muokattavissa kohderyhmän ja käyttöyhteyden mukaan.

Brändityökalun avulla Enersensen brändinhallinta ja viestintä on johdonmukaista ja vastaanottajille ymmärrettävää, merkityksellistä ja kilpailijoista erottuvaa.

Palaa alkuun
Satasairaala

Erikoistunut sinuun

Kilpailutilanne on muuttunut ja tulee muuttumaan tulevaisuudessa terveyspalveluiden alalla merkittävästi. Jotta Satasairaala voi jatkossakin tarjota kaikille satakuntalaisille aina vain laadukkaampaa erikoissairaanhoitoa, laajan päivystyspalvelun sekä vetovoimaisia työpaikkoja, tulee heidän kertoa vahvuuksistaan ja osaamisestaan entistä selkeämmin ja yhdenmukaisemmin.

Tärkeintä on tuoda esiin huippuosaaminen jokaisessa kohtaamisessa. Kun mielikuva Satasairaalasta huippuhoitoa tarjoavana ja lähellä olevana sairaalana vahvistuu, niin yhä useampi satakuntalainen valitsee Satasairaalan. 

Palvelulupaus

Satasairaala on Erikoistunut sinuun.

Jokainen merkki on uniikki

Loimme Satasairaalalle oman äänen, jonka jokainen jatkossa tunnistaa. Visuaalisen ilmeen keskiössä on fontti, jonka jokainen merkki on yksilöllinen.

Palaa alkuun

Kaikki alkaa viivasta

Olemme aina avoimia uusille yhteyksille, ideoille, hankkeille ja yhteistyökumppaneille. Voit olla suoraan yhteydessä meihin alla olevien yhteystietojen tai chatin avulla.

sami [at] aline.fi
jarmo [at] aline.fi
toni [at] aline.fi
erno [at] aline.fi
Aline - Creative Technology Studio
Pohjoisranta 11, FI-28100 Pori
Yhteystiedot
Sami Hautamäki

Sami Hautamäki

Olen toiminut koko työelämäni ajan myyntiin ja markkinointiin liittyvissä asiakastehtävissä. Käytännön kokemusta on karttunut Valiolta, Editalta sekä Porin Ässistä. Viihdyn työssäni ihmisten parissa ja kaikista parhaiten nimenomaan kasvotusten asiakaspalavereissa. Luottamus ja rehellisyys ovat tärkeimpiä asioita onnistuneessa asiakasuhteessa. 

Avoimuus ja informaation jakaminen, sekä oman yrityksen sisällä että muualla, luovat usein uudenlaisia ideoita. Parhaat ideat syntyvätkin yhteisissä workshopeissa. Ainuttakaan ideaa ei pidä tyrmätä suoralta kädeltä, vaan asioita tulee jalostaa yhdessä ja kehittää niistä toimivia ratkaisuja. 

 

050 436 1280
sami [at] aline.fi
Jarmo Kovalainen

Jarmo Kovalainen

Maailma muuttuu jatkuvasti nopeammaksi ja monimutkaisemmaksi, joten tehtävänäni on löytää brändeistä ja palveluista oleellisin ja tuoda se esiin yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla. Jokainen yhteistyö on aina erilainen, joten on mielenkiintoista nähdä miten asiat muotoutuvat tai hakevat paikkansa, niin kuin Kalle Päätalo asian ilmaisee.

Työnkuvaan kuuluu, että projektit pyörivät mielessä ympäri vuorokauden, mutta vastapainona Kovaltshuk viettää talvet lepakkovuoroilla ja kesät puulaakinurmilla.

044 571 9876
jarmo [at] aline.fi
Toni Aalto

Toni Aalto

Intohimonani on palvelukonseptien pohtiminen ja suunnittelu digitaalisella aikakaudella. Uskomus henkilökohtaiseen palveluun on luja. Vahvana visiona on, että ihmiset tulevat arvostamaan tulevaisuudessa entistä enemmän henkilökohtaista palvelua. Miten digitaalisuus tuodaan henkilökohtaiseen palveluun mukaan on jokaisen palvelevan yrityksen iso mietinnän asia. Automaatiolla poistetaan "turhia" tehtäviä ihmisten arjesta ja valjastetaan säästynyt aika tuottavaan työhön, vaikka henkilökohtaiseen myyntiin.

Vapaa-ajalla minut löytää 100 varmasti Yyterin golfkentältä. Sensomotoriikan Trainee tuntee ihmiskehon, aivot ja hermoston – yksilöllisesti.

 

040 830 1127
toni [at] aline.fi
Erno Kulmala

Erno Kulmala

Haasteet ovat työni suola. Niitä riittää tässä työssä, varsinkin kun luomme uusia palveluita ja vaatimustaso laadun suhteen on korkea. Tähän kun lisätään vielä teknologian kehityksen kova vauhti, vaatii aallonharjalla pysymisen jatkuvaa oppimista. Jokaisesta projektista opitaan jotain, ja asioita tehdään joka kerta entistä paremmin. Tärkeinä asioina pidän toimintavarmuutta ja käytettävyyttä.

Työn ohella pelaan pesäpalloa Ulvilan Pesä-Veikoissa, mikä on hyvää vastapainoa työlleni. Joukkueurheilu tukee työelämää paljon, mm. toimii hyvänä pohjana ryhmässä toimimiseen.

050 409 5535
erno [at] aline.fi